Zaznacz stronę

Laboratoria i probiotyki

Produkcja medycznych probiotyków i bakterii kwasu mlekowego w granulkach.

FREEZING FOR CONSERVATION

Ciekły azot odgrywa ważną rolę w kontrolowanym tempie zamrażania i kriogenicznej ochrony komórek ludzkich. Zimna energia i niska temperatura ciekłego azotu mogą być wykorzystane do szybkiego zamrażania przy minimalnym uszkodzeniu komórek. W połączeniu z odpowiednimi krioprotektantami, temperatura ciekłego azotu (-195,8°C) zapewnia optymalną konserwację tkanek i komórek przy maksymalnej przeżywalności po rozmrożeniu.

PELLETS

Cultures or probiotics for inoculation are often distributed under the form of deep-frozen pellets. Dedicated pelletizers use liquid nitrogen immersion for high speed production of droplets of these cultures.
Dohmeyer’s pelletizers excel because of their low specific consumption of liquid nitrogen, hygienic design, clean-in-place procedures, and suitability for an HACCP preventive approach to food safety and pharmaceutical safety.