Zaznacz stronę

CFD
Symulacja komputerowa przepływu gazów i płynów.

Jedną z naszych specjalności są programy FEA i CFD które symulują statyczne, dynamiczne i nieliniowe przepływy, oraz problemy z przenikalnością cieplną w szerokiej gamie zastosowań. Stosujemy programy NEiNastran oraz Computational Fluid Dynamics do naszych obliczeń i symulacji.