Zaznacz stronę

Cryofracture

Kruchość przez poddanie działaniu temperatur kriogenicznych.

Zarówno materiały organiczne, jak i nieorganiczne mogą stać się kruche, gdy zostaną poddane działaniu bardzo niskich temperatur. Zastosowanie siły mechanicznej (zgniatanie lub zginanie) po tym procesie może je łatwo rozbić na mniejsze części. Często złożone podłoża można również podzielić na części składowe, które następnie można poddać utylizacji.

Izolowana próżniowo wytwornica suchego lodu, jest wysokowydajnym urządzeniem do wytwarzania suchego lodu na miejscu u klienta w temperaturze -78°C / -109 F

Ciągłe zamrażanie cząstek stałych, takich jak kawałki opon.

Zamrażarki do kąpieli zanurzeniowej zawierają wannę z ciekłym azotem (LIN), w której można szybko zamrażać produkty do bardzo niskich temperatur poprzez bezpośrednie zanurzenie w cieczy kriogenicznej pod ciśnieniem atmosferycznym.