Zaznacz stronę

Wytwornica suchego lodu (klasa przemysłowa)

Generator śniegu wykorzystujący ciekły CO2 do chłodzenia.

Produkcja śniegu na miejscu

Izolowana próżniowo wytwornica suchego lodu w postaci śniegu jest wysoce wydajnym urządzeniem wytwarzającym na miejscu suchy śnieg z lodem, na bazie skroplonego dwutlenku węgla (CO2). Urządzenie składa się z komory rozprężnej, wymiennika ciepła i płaszcza próżniowego, dzięki czemu śnieg nie jest lepki.
Płaszcz próżniowy gwarantuje osłonę zewnętrzną, która jest zarówno bezpieczna w dotyku, jak i wolna od kondensacji podczas pracy.

Zastosowania

Przemysł spożywczy i farmaceutyczny są naszymi głównymi klientami dla tego niezwykłego, izolowanego próżniowo systemu. Wytwornica suchego lodu Dohmeyer służy do wytwarzania drobnych płatków śniegu, które są wykorzystywane w rożnych gałęziach przemysłu takich jak: chłodzenie metali (skurcz), gratowanie gumy (gratowanie kriogeniczne) oraz chemiczna neutralizacja odpadów stałych (subchłodzenie i flegmatyzacja worków powietrznych), przemysł tworzyw sztucznych (usuwanie ciepła wytworzonego w procesie technologicznym w wytłaczarkach, mieszalnikach i kruszarkach), itp.

Korzyści

Przed rozprężaniem wytwornica wstępnie schładza skroplony dwutlenek węgla w wymienniku ciepła. Taka wymiana ciepła gwarantuje wolne od zatorów wytwarzanie śniegu w komorze rozprężania. Dzięki tej innowacyjnej konstrukcji można zamontować wytwornicę suchego lodu w każdej pozycji od 90° (pionowo) do 10° (prawie poziomo).

Zdolność produkcyjna śniegu

Wytwornica może być wyposażona w szeroką gamę dysz. Wielkość dysz decyduje o wydajności produkcji śniegu: od 0,3kg/min do 13kg/min płatków śniegu.