Zaznacz stronę

FEA

Ekspertyza dotycząca naprężenia materiałowego analizą elementów skończonych

Przy użyciu oprogramowania FEA, zbiorniki ciśnieniowe i rurociągi mogą być projektowane zgodnie z normami (np. ASME lub PED) w celu uzyskania certyfikacji od jednostki notyfikowanej (np. AIB-Vinçotte, Apragaz, TüV, Stoomwezen, DNV, Lloyd’s Register, Bureau Veritas).

Czasami projekt wymaga zatwierdzenia elementów, które wykraczają poza standardowe rozmiary określone w Kodeksie (np. wzmocnienie dysz, które znajdują się poza standardowym zakresem). W takim przypadku, prawidłowa procedura projektowa z wykorzystaniem FEA pozwala na takie zatwierdzenie.

Na poniższym rysunku pokazano rozkład naprężeni w zbiorniku ciśnieniowym (7 bar) z dodatkowym obciążeniem mechanicznym na kołnierzu.