Zaznacz stronę

Usługi

Ruchy płynów
Przepływ gazów i płynów
Turbulencje

Analiza metodą elementów skończonych
Stres termiczny
Zbiorniki ciśnieniowe
Akta konstrukcyjne PED

Wsparcie 24h i 7d/7

Modernizacja istniejących urządzeń produkcyjnych

Renowacja zbiorników i pojemników izolowanych próżniowo

Utwardzanie powierzchni produktu w celu jego dalszej, łatwiejszej obróbki (na przykład cięcia).