Zaznacz stronę

Informacje prawna

Informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu udzielania ani zastępowania porad technicznych. Celem tej strony jest dostarczenie informacji o naszych produktach i ludziach.

Informacje zawarte na tej stronie są oparte na danych naukowych i są w pełni przywołane. Dohmeyer nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, karne lub inne szkody wynikające z wykorzystania, oparcia się na tych informacjach, dostępu do nich lub niemożności ich wykorzystania, ani za jakiekolwiek zmiany w zawartości tej strony, których Dohmeyer może w dowolnym momencie dokonać. Chociaż Dohmeyer dołoży wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były dokładne i aktualne, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści tej strony.

Zawartość tej strony służy wyłącznie do celów informacyjnych. Jakiekolwiek powielanie, retransmisja, modyfikacja lub wykorzystanie (inne niż do użytku osobistego, niekomercyjnego) jej informacji i grafiki jest surowo zabronione.

Wszelkie powielanie jakiejkolwiek części tej strony (w tym jej układu) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dohmeyer.

Na stronie internetowej Dohmeyer znajdują się linki, które prowadzą do stron, za które Dohmeyer nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie zostały oznaczone jako takie. Dohmeyer nie popiera, nie gwarantuje ani nie udziela gwarancji na produkty, usługi lub informacje oferowane lub opisane na tych zewnętrznych stronach internetowych, ani też nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z takiego zarzutu
treści naruszają prawa własności intelektualnej każdej osoby lub wszelką odpowiedzialność wynikającą z wszelkich opinii lub informacji zawartych na takich zewnętrznych stronach internetowych.