Zaznacz stronę

Reprodukcja ludzka

Kontrola i witryfikacja

Dla długiego okresu przechowywania, należy przechowywać enzymy w sterylizowanych warunkach w temperaturach kriogenicznych, w zamrażarkach lub zanurzone w ciekłym azocie. W celu zapobiegania denaturacji białek bardzo ważne jest, aby próbki były zamrażane w sposób kontrolowany i szybki.

Dohmeyer jest cenionym partnerem uniwersytetów oraz instytutów medycznych i badawczych w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji zamrażarek o kontrolowanej prędkości zamrażania.

Komórki ludzkie

Ciekły azot odgrywa ważną rolę w kontrolowanym tempie zamrażania i kriogenicznej ochrony komórek ludzkich. Zimna energia i niska temperatura ciekłego azotu mogą być wykorzystane do szybkiego zamrażania przy minimalnym uszkodzeniu komórek. W połączeniu z odpowiednimi krioprotektantami, temperatura ciekłego azotu (-195,8°C) zapewnia optymalną konserwację tkanek i komórek przy maksymalnej przeżywalności po rozmrożeniu.

Badania i rozwój

Dohmeyer jest cenionym partnerem uczelni wyższych oraz instytutów medycznych i badawczych w zakresie rozwoju, projektowania i produkcji zamrażarek o kontrolowanej prędkości zamrażania oraz systemów przechowywania ciekłego azotu.

Dohmeyer może realizować złożone projekty, w tym: zamrażanie, niskotemperaturowe systemy przechowywania i rurociągi kriogeniczne.

Zamrażarka o kontrolowanej prędkości zamrażania

Dohmeyer jest cenionym partnerem uniwersytetów oraz instytutów medycznych i badawczych w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji zamrażarek o kontrolowanej prędkości zamrażania. Dohmeyer może realizować złożone projekty obejmujące mrożenie, systemy przechowywania w niskich temperaturach i rurociągi kriogeniczne.