Zaznacz stronę

Oczyszczanie ścieków

Zastosowania ozonu, tlenu i CO2.

Wykorzystanie gazów w ściekach

Skroplone gazy z powietrza znajdują wiele zastosowań w oczyszczaniu ścieków. Większość z nich to gazy niekriogeniczne, np. ozon do utleniania trwałych zanieczyszczeń lub tlen do aerobicznego oczyszczania ścieków.

Oczyszczona woda z beztlenowych oczyszczalni ścieków często nie zawiera tlenu. Ciekły tlen może być użyty do ponownego natlenienia wody przed jej wypuszczeniem.

Gaz w stanie ciekłym jest wykorzystywany głównie w celu ułatwienia jego transportu i magazynowania. Skroplony gaz zajmuje tylko ułamek objętości gazu gazowego, nawet gdy jest on sprężany do wysokiego ciśnienia.

Kontrola pH

CO2 jest szeroko stosowany do regulacji pH wody. Najłatwiejszym sposobem przetwarzania dużych ilości CO2 jest transportowanie go w postaci ciekłej w niskiej temperaturze.

Usługi

Firma Dohmeyer może dostarczać, instalować i konserwować systemy magazynowania skroplonych gazów.