Zaznacz stronę

Flegmatyzacja

Recykling baterii i poduszek powietrznych.

Reaktywność chemiczna

Niektóre substancje chemiczne są wysoce reaktywne lub wybuchowe w temperaturze otoczenia. Bezpieczny recykling produktów zawierających te substancje chemiczne jest sprawą najwyższej wagi. W wyniku schłodzenia do temperatury kriogenicznej produkty takie są stosunkowo obojętne lub dezaktywowane.

Ścinanie i kruszenie

Następnie można je ścinać lub rozdrabniać. Materiały mogą być oddzielone i poddane recyklingowi. Typowe przykłady można znaleźć w recyklingu baterii i elementu spustowego poduszek powietrznych.

Wytwornica suchego lodu

klasa przemysłowa
Izolowana wytwornica suchego lodu jest wysoce wydajnym urządzeniem wytwarzającym na miejscu suchy śnieg o temperaturze -78°C / -109 F.

Wanna zanurzeniowa

Zamrażarki do kąpieli zanurzeniowej składają się z wanny z ciekłym azotem (LIN), w której można szybko zamrażać produkty do bardzo niskich temperatur poprzez bezpośrednie zanurzenie w cieczy kriogenicznej pod ciśnieniem atmosferycznym.