General information

Head office and subsidaries

Corporate office Belgium

Kerkstraat 108

9050 Gent

Belgium

 

+32 9 241 52 22   Tel

+32 9 220 50 35   Fax

Corporate office Poland

Dohmeyer Construction Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

Poland

+48 17 7889818 Tel

+48 17 7889817 Fax

Corporate office United Arab Emirates

Dohmeyer DMCC

Jumeirah Lake Tower district

Dubai

 

+971 4 319 9365 Tel

+971 4 330 3365 Fax

Corporate data

Website www.dohmeyer.com

General contact : info@dohmeyer.com

VAT: PL5252494903,

KRS: 0000374180 wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydz. Gospodarczy

Bank Zachodni Rzeszów

IBAN : PL60109027500000000126064262

SWIFT: WBKPPLPP